Kā pareizi aiziet no darba?

Mūsdienās darba ņēmēji darbavietas maina diezgan bieži. Lai arī darba ņēmējs šādā situācijā ir salīdzinoši izdevīgākā situācijā nekā darba devējs, ir svarīgi atcerēties, ka apstākļi, kādos cilvēks aiziet no darba, lai pieņemtu jaunus karjeras izaicinājumus, var ietekmēt viņa reputāciju un tādējādi arī karjeras iespējas nākotnē.

Pareiza aiziešana no iepriekšējās darba vietas ir vesela zinātne. No tā, cik pareizi un taktiski jūs uzvedīsieties šajā situācijā, atkarīgs daudz kas, pat tas, cik ātri jūs varēsiet atrast jaunu vietu un saglabāt to.

Ziniet savu statusu

Daudzi uzņēmumi ar saviem darbiniekiem slēdz tādus darba līgumus, kas ierobežo darbinieku pāriešanu darbā pie tiešajiem konkurentiem vai ietver liegumu noteiktu laiku pēc pašreizējo darba attiecību pārtraukšanas strādāt attiecīgajā nozarē.

Tāpēc pirms aiziešanas no darba nepieciešams noskaidrot, vai neesat parakstījis šādu līgumu.

Daudzi cilvēki pirmajās nodarbinātības dienās ir gatavi parakstīt gandrīz jebkādu līgumu. Šiem cilvēkiem nav ne jausmas, ko tieši viņi ir parakstījuši, tāpēc viņi ir ļoti izbrīnīti, kad, iesniedzot atlūgumu, darba devējs viņus informē par ierobežojumiem strādāt pie konkurentiem.

Ja cilvēks ir parakstījis “nekonkurences” līgumu, viņam esošajam darba devējam nāksies atklāt izvēlētās nākamās darba vietas nosaukumu.

Pat ja darba līgumā nav ietverti nekādi ierobežojumi, ieteikums ir būt atklātiem.

Vispirms paziņojiet priekšniekam personīgi

Mēdz būt gadījumi, kad cilvēks par savu lēmumu aiziet no darba paziņo ar skaļu brēcienu, ienākot pa biroja durvīm.

Vislabāk par savu lēmumu ir informēt tiešo vadītāju un vēlams to darīt, tiekoties aci pret aci.

Ziņas izplatās ātri. Pasakiet priekšniekam vispirms. Tas ļaus vadībai radušos situāciju pārvaldīt labāk un nodrošināt, ka gaidāmo izmaiņu paziņošana citiem darbiniekiem nerada nevajadzīgu saspīlējumu birojā.

Neiebrāzieties ar jaunumiem vadītāja kabinetā pēkšņi vai nepaziņojiet to kādā nepiemērotā vietā, piemēram, gaitenī vai liftā. Norunājiet tikšanos, lai varētu kārtīgi izrunāties.

Ja jūs un jūsu vadītājs ikdienā neesat vienā birojā, tad vislabākā alternatīva ir šo jaunumu paziņošana telefona sarunā.

Kolēģiem par lēmumu aiziet no darba vajadzētu paziņot tikai pēc tam, kad par to esat informējis vadītāju.

Brīdiniet laicīgi

Darba ņēmējiem ir jāsaprot, ka uz spēles ir viņu reputācija. Pasaule kļūst arvien “mazāka”, un mēs visi esam arvien vairāk saistīti.

Paziņojot par lēmumu aiziet no darba, nepieciešams to darīt pēc iespējas ātrāk, lai nodrošinātu darba devējam laiku atrast piemērotu aizstājēju.

Jo augstāks amats, jo laicīgāk nepieciešams paziņot par aiziešanu.

Cilvēkam, kas paziņo par savu nodomu aiziet no darba, ir jābūt gatavam, ka darbs viņam būs jāpamet nekavējoties.

Tā ir izplatīta prakse gadījumos, ja darbinieks gatavojas pāriet darbā pie konkurentiem.

Ja priekšnieks atsakās pieņemt atlūgumu

Ko darīt, ja priekšnieks nevēlas pieņemt jūsu atlūgumu? Pat tad, ja jums nav bijuši nekādi konflikti, viņu vienalga var saprast. Kādam tas darbs ir jādara, bet jauna darbinieka meklēšanai un apmācīšanai būs jāveltī diezgan daudz laika. Tāpēc priekšnieks var speciāli vilcināties parakstīt atlūgumu, vai arī pateikt, ka viņš to nav saņēmis.

Reģistrējiet savu atlūgumu ienākošās korespondences žurnālā pie sekretāres. Noteikti pierakstiet reģistrācijas numuru. Tagad jums ir atlūguma kopija ar numuru. Tāpēc „triks” ar pazudušo atlūgumu vairs neies cauri. Ja arī sekretāre atsakās pieņemt atlūgumu, tad nosūtiet to ierakstītā vēstulē. Saņemot vēstuli, jūsu darba devējs parakstīsies par tās saņemšanu, tādējādi apliecinot to, ka jūsu atlūgums ir saņemts.

Savaldiet emocijas

Pat ja jums savs darbs ir kritis uz nerviem, ir nepieciešams saglabāt vēsu prātu darba attiecību noslēguma posmā.

Nozares mēdz būt mazas, tāpēc jūs nevēlēsieties nodedzināt aiz sevis visus tiltus. Galu galā no ļaušanās emocijām beigās nāksies ciest tikai jums.

Aizvainojumu un neglaimojošas kritikas vietā labāk pasakiet paldies kolēģiem un priekšniecībai par kopīgi pavadīto laiku un paveiktajiem darbiem. Iespējams, aiz negatīvajām emocijām jūs to neredziet, bet, visticamāk, liela daļa jūsu kolēģu, tostarp vadītājs, jūsos ir ieguldījuši daudz laika, darba un līdzekļu, lai palīdzētu jums augt līdz tādam profesionālajam līmenim, kāds jums ir tagad, tāpēc, taisnību sakot, viņi ir pelnījuši pateicību. Ja nevēlieties pateikties aci pret aci, variet to izdarīt, izsūtot atvadu e-pasta vēstules.

Neslinkojiet!

Jā, pēc atlūguma iesniegšanas jūs jau ar vienu kāju esat citā darbā, tomēr jums joprojām ir jānāk uz darbu laikā un jāpilda savi pienākumi pēc labākās sirdsapziņas.

Neslinkojiet. Jūs negribēsiet, lai pēc jūsu aiziešanas jūsu nepadarītie darbi tiek uzkrauti jūsu bijušajiem kolēģiem. Jūs taču negribēsiet apdraudēt savu reputāciju.

Apmāciet savu aizstājēju

Ļoti iespējams, ne vienmēr izdodas atrast jaunu darbinieku līdz kāda aiziešanai. Taču, ja vēl pirms jūsu pēdējās darba dienas darbu uzsāk jūsu aizstājējs, neliedziet kādu padomu un apmāciet viņu. Tādējādi jūs ne tikai atvieglosiet savu kolēģu darbu, jo viņiem nebūs jāvelta papildu laiks jaunā kolēģa apmācīšanai, bet izrādīsiet pateicību kolēģiem un darba devējam par iespēju konkrētajā uzņēmumā strādāt.

Tiesa, jaunā darbinieka apmācīšana ir papildu solis aiziešanas procesā, kuru ne vienmēr nepieciešams veikt. Viens gadījums jau tika minēts – jaunais darbinieks vēl nav atrasts. Taču var gadīties arī tā, ka jūsu aiziešanas diena sakrīt ar jaunā darbinieka pirmo dienu, kuras laikā jums nemaz nebūs iespējas pilnvērtīgu apmācību veikt. Tomēr jūsu nesavtīgais piedāvājums atstās tikai patīkamu iespaidu un nākotnē var atmaksāties. Tāpat, ja jums nav iespējas sniegt apmācību, variet jauniņajam atstāt sava veida rokasgrāmatu, kurā uzskaitīts viss būtiskākais – kontakti, ieteikumi, lietas, kas jāņem vērā, u. tml.

Noderīgi zināt!

 • Darbiniekam ir tiesības jebkurā laikā pēc savas brīvas gribas uzteikt darba līgumu.

 • Piezvanīt vai nosūtīt īsziņu, vai sarunā mutiski pateikt darba devējam, ka nevēlaties turpināt darba attiecības, vēl nenozīmēs, ka ir iesniegts uzteikums.

 • Sarunu valodā darbinieka vēlmi no darba aiziet dēvē par atlūgumu. Faktiski tas ir darbinieka uzrakstīts iesniegums darba devējam.

 • Vienotas uzteikuma veidlapas nav.

 • Rakstot uzteikumu, nav nepieciešams paskaidrot, kāpēc aizejat.

 • Dokumenti, kuru saturs neatbilst darbinieka gribai, darbiniekam nav jāparaksta. Ja darbinieka griba pārtraukt darba tiesiskās attiecības ir prettiesiski ietekmēta, darbinieks to var apstrīdēt tiesā.

 • Darbinieka uzteikuma termiņa tecējums stājas spēkā tajā brīdī, kad tas ir pieejams darba devējam.

 • Ja atlūgums būs iesniegts, bet pēc tam darbinieks pārdomās, darba tiesiskās attiecības izbeigsies pēc uzteikuma termiņa notecējuma, ja darba devējs jaunajam lēmumam nepiekritīs.

  1. Cik ilgi pēc uzteikuma iesniegšanas vēl jāstrādā?

Darba likuma 100. pants, kas regulē darbinieka uzteikuma iesniegšanu, paredz vairākas termiņa iespējas, cik ilgi darbiniekam pēc uzteikuma vēl jāstrādā.

 • Ja darba tiesiskās attiecības izbeidz, pamatojoties uz DL 100. panta pirmo daļu (pēc paša vēlēšanās), jānostrādā viens mēnesis.

 • Ja darbinieks ir nodarbināts algotā pagaidu vai citā darbā saistībā ar viņa dalību aktīvajos nodarbinātības pasākumos (100. panta otrā daļa), jānostrādā vēl viena diena.

 • Ja uzteikumu iesniedz, pamatojoties uz DL 100. panta piekto daļu (svarīgs iemesls), nākamajā dienā darbā vairs nav jāierodas.

 • Par termiņu, cik ilgi darbinieks vēl strādās, puses var vienoties sarunā.

 • Par darba attiecību termiņu pēc uzteikuma iesniegšanas var būt atruna darba līgumā vai koplīgumā.

Ko praksē nozīmē uzteikuma viena mēneša termiņš? Piemēram, darbinieks uzteikumu sekretārei iesniedzis 01.10.2019. Kura diena uzskatāma par pirmo dienu no uzteikuma iesniegšanas un kura par pēdējo darba dienu? Termiņu aprēķināšana ir noteikta Darba likuma 16. pantā. Saskaņā ar minētā panta pirmo daļu termiņš sākas datumā vai tā notikuma iestāšanās dienā, kas nosaka šā termiņa sākumu. Termiņš, kas skaitāms mēnešos, izbeidzas termiņa pēdējā mēneša attiecīgajā datumā. Tātad, ja darbinieks uzteikumu iesniedz 01.10.2019., uzteikuma termiņu sāk skaitīt no šī datuma. Konkrētajā gadījumā termiņš izbeigsies 31.10.2019., tā būs darbinieka pēdējā darba diena.

Comments are closed.