Kas jāzina, veicot kredītu apvienošana pret nekustamā īpašuma ķīlu

Kredītu apvienošana ir pakalpojums, ko izmanto daudzi kredītgrūtībās nonākušie. Tādā veidā var pārstrukturēt savas parādsaistības, atmaksāt tās izdevīgāk un ar citiem nosacījumiem, jo vairāku maksājumu vietā tiek iegūts viens jauns maksājums, kas ietver visas apvienotās parādsaistības. Sīkāk par kredītu apvienošanu pret nekustamā īpašuma ķīlu uzzināsiet šajā rakstā.

Atkarībā no tā, kāda ir kredītos apvienojamā naudas summa, aizdevējs var apvienošanu veikt, par garantiju prasot tikai ienākumu uzrādīšanu. Bet lielāku summu gadījumā tā ir kredītu pārkreditēšana pret nekustamā īpašuma ķīlu.Ja pirmajā gadījumā viss ir saprotami, tad otrajā jau var rasties dažādi jautājumi. Kredītu apvienošana pret nekustamā īpašuma ķīlu prasa klientam spēt izpildīt konkrētas kredītu apvienotāja prasības. Vienmēr labāk izvēlēties kādus no zināmiem un uzticamiem aizdevējiem.

Ko vajadzētu zināt, ja plānojat veikt kredītu apvienošanu pret nekustamā īpašuma ķīlu?

AizdevējsSaņemšanaSummaVecumsKomisijas %
3.6 Latvijas Hipotēka atsauksmes

LATVIJAS HIPOTĒKA INFO

3 d.
100000 1000 - 100000 € SAŅEMT
18 - 65 gadi

9

Klientam Latvijā jāpieder nekustamais īpašums

Pats primārais nosacījums, lai varētu tikt izskatīta iespēja, ka notiek kredītu apvienošana pret nekustamā īpašuma ķīlu, ir fakts, ka klientam pieder nekustamais īpašums Latvijā. Visbiežāk kā ķīla tiek noformēta māja, zeme vai dzīvoklis. Tomēr ir aizdevēji, kuri izskata arī citus nekustamo īpašumu veidus, tāpēc jāseko līdzi tam, kādas ir aizdevēju prasības un nosacījumi. Te jāpiemin, ka ir aizdevēji, kuri sadarbojas ar klientiem, kuri ir vismaz 18 gadus veci, bet tāpat nav retums, kad šāda sadarbība iespējama tikai tad, ja klientam ir vismaz 21 gads.

Īpašums nedrīkst būt jau ieķīlāts

Lai aizdevējs gribētu uzņemties sadarbības risku, lai kredītu apvienošana tiktu veikta, klienta piedāvātajam īpašumam ir jābūt bez apgrūtinājumiem. Tas nozīmē, ka tas nevar būt jau ieķīlāts. Vairumā gadījumu šāds īpašums aizdevējus neinteresēs. Tāpēc jāpārliecinās, ka īpašuma dokumenti ir atbilstošā kārtībā un Zemesgrāmatā jau nav atzīme par ķīlas faktu.

Pēc kredītu apvienošanas īpašums paliek kredītņēmēja lietošanā

Klientam jāņem vērā, ka no brīža, kad būs parakstīts līgums un veikta kredītu apvienošana, nekustamais īpašums būs ieķīlāts par labu aizdevējam. Tomēr šis fakts nekādā veidā nemaina to, ka klients drīkst izmantot īpašumu, lietot pēc saviem ieskatiem. Tomēr klients nevar veikt kādas juridiskas darbības ar īpašumu, ja nav saņemta aizdevēja piekrišana.

Īpašuma izmantošanas tiesības var būt apdraudētas tad, ja klients nepilda līguma nosacījumus un neveic grafikā paredzētos maksājumus, nekomunicē ar aizdevēju, risinot problēmsituācijas. Tādos gadījumos pret klientu var tikt vērsta parādu piedziņa, kuras rezultātā ieķīlātais īpašums var tikt zaudēts. Tāpēc ir rūpīgi jāapsver sava spēja uzņemties šādas saistības un veikt visus līgumā noteiktos maksājumus. Īpašuma zaudēšana nav patīkams notikums, to neviens negribētu piedzīvot, tāpēc lēmums jāpieņem pārdomāti un tālredzīgi.

Ķīla tiek noņemta, kad atmaksāts aizdevums

Brīdi, kad klients no savas puses ir izpildījis visas līgumsaistības, īpašums vairs nav ķīla, bet gan pilnībā atkal nonāk klienta rokās ar visām tiesībām juridiski ar to rīkoties pēc saviem ieskatiem. Ja ir stabili ienākumi, tad kredītu apvienošana ir ļoti labs risinājums, kā atslogot savu ikdienas budžetu un samazināt izdevumus, optimizējot kredītsaistības.

Tiks veikta oficiāla īpašuma novērtēšana

Runājot par aizdevuma summu, par kādu var tikt veikta kredītu apvienošana, jāatceras, ka izejas punkts ir nekustamā īpašuma tirgus vērtība. Sākotnēji aizdevējs to novērtē aptuveni, lai varētu izteikt klientam piedāvājumu, kas balstīts šī brīža tirgus situācijā.

Tomēr tas nenozīmē, ka tas paliks akmenī kalts, skaitļi var procesa gaitā mainīties, jo parasti aizdevējs arī piesaista oficiālus īpašumu vērtētājus, kuri katru gadījumu izskata individuāli un nosaka summu, kāda ir pieejama par šo konkrēto nekustamo īpašumu. Un šo rezultātu ietekmē daudzi un dažādi faktori.

Tiem klientiem, kuru īpašumi atrodas ārpus pircēju iecienītām vietām, attālākos laukos vai provincē, jārēķinās, ka īpašuma vērtība galu galā var neizrādīties tik augsta, kā būsiet cerējuši. Aizdevēji domā par to summu, par kādu reāli vajadzības gadījumā konkrēto īpašumu var pārdot un atgūt savu darījumā ieguldīto naudu.

Kredītu apvienošana pret nekustamā īpašuma ķīlu ir nopietns darījums, kas tiek slēgts uz ilgāku laiku, tie parasti ir vairāki gadi, tāpēc klientam jāspēj izvērtēt sava maksātspēja. To gan rūpīgi izdara arī aizdevējs, bet klientam jāzina, vai būs pietiekama finansiālā disciplīna, lai šīs saistības izpildītu un galu galā nezaudētu gan finansiāli, gan emocionāli vērtīgu īpašumu.

Aizdevuma procedūra

Sākotnēji tiek saņemts pieteikums, kuru klients aizpildījis elektroniski, tas tiek sākotnēji izvērtēts un kredītspeciālists pa norādīto kontaktinformāciju sazinās ar pieteicēju. Uzzinot detalizētāku informāciju par vēlamo aizdevuma summu un īpašumu, tiek piedāvāta tikšanās. Pēc tikšanās kredītiestādē, klients tiek iepazīstināts ar iespējamajiem risinājumiem, klienta kredītspēja tiek izvērtēta apsekojot dažādus kredīt reģistrus un konta izdruku.

Klientam uzklausot kredītspeciālista piedāvājumu iespējams apdomāt un izvērtēt viņam ir piemērotākais risinājums. Ja ilgstoši nav radusies iespēja atbrīvoties no citiem kredītiem, kuru procentu likme ir salīdzinoši augstāka, tad, apvienojot kredītus un maksājot pie jaunā kreditora, iespējams atbrīvoties no konta pārskatā bijušajiem ātrajiem kredītiem, kā rezultātā vēl pēc sešiem mēnešiem iespējams kreditēties bankā.

Lielākoties tiek piedāvāti kredīti pret māju, zemi vai dzīvokli. Bet noteikti tiks izvērtēts arī jebkurš cits nekustamais īpašums, kuram ir vērtība. Atcerieties, ka ieķīlāto īpašumu vairs nevarēs atdāvināt. Pārdošana arī būs jāsaskaņo ar kredītiestādi.

Ieguvumi:

  • Lēmuma pieņemšanas un naudas izsniegšanas ātrums, kā arī nosacījumu elastība, kas pielāgojama ikviena klienta individuālajai situācijai. (Līguma parakstīšanas dienā iespējams saņemt daļu kredīta summas uzreiz.)

  • Kredīta apmērs tiek nodrošināts līdz 75% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības uz termiņu līdz 15 gadiem.

  • Kredītu apvienošana ir piemērots risinājums, ja vēlaties, lai tiktu pārskatītas esošo aizdevumu procentu likmes un samazinātos jūsu ikmēneša maksājumu apmērs. Visus kredītus apvienojot vienā, tiek nokārtotas saistības ar esošajiem kreditoriem.

  • Turpmāk ik mēnesi ir jāveic tikai viens vienīgs maksājums. Klientiem ar labu kredītvēsturi iespējams iegūt labvēlīgākus nosacījumus (piemēram, zemāku procentu likmi un ērtu maksājumu grafiku).

  • Ja ir hipotekārais kredīts un citi patēriņa kredīti, iespējams, šis darījuma veids ir izdevīgākais risinājums.