Kredīts biznesa paplašināšanai pret nekustamā īpašuma ķīlu

Jūs esat uzņēmējs un jums ir biznesa plāns, kā tālāk attīstīt savu uzņēmumu. Iespējams, jums ir sen izlolota biznesa ideja un esat pilns apņēmības uzsākt tās īstenošanu tūlīt un tagad. Ir tikai viens neatrisināts jautājums – abos gadījumos pietrūkst finansējuma.

Šādām situācijām vispiemērotākais risinājums būs kredīts uzņēmumiem, kur par aizdevuma nodrošinājumu kalpo Latvijas Republikā reģistrēts nekustamais īpašums. Atšķirībā no aizdevumiem privātpersonām, kredīts uzņēmumiem tiek formēts uz juridiskās personas jeb uzņēmuma vārda. Vairāk par šo kredīta veidu uzzināsiet, izlasot šo rakstu.

Kredīts uzņēmumiem pret nekustamā īpašuma ķīlu paredzēts:

 • uzņēmējdarbības uzsākšanai – uzņēmuma dibināšanai, nepieciešamā aprīkojuma iegādei, telpu nomai, mārketinga aktivitātēm u.c.;

 • tālākai biznesa attīstībai – ražošanas paplašināšanai, jaunu produktu vai pakalpojumu ieviešanai, apgrozāmo līdzekļu palielināšanai, mārketinga aktivitātēm u.c.

AizdevējsSaņemšanaSummaVecumsKomisijas %
4.2 Latvijas Hipotēka atsauksmes

LATVIJAS HIPOTĒKA INFO

3 d.
100000 1000 - 100000 € SAŅEMT
18 - 65 gadi

9

Kredīts nodrošina:

 • pieejamais aizdevuma apjoms – no 3000 – 500 000 EUR;

 • atmaksas termiņš – no 1 līdz 20 gadiem;

 • elastīgi procentu likmes nosacījumi;

 • kredīta pieteikumu iespējams noformēt on-line;

 • nauda tiek izmaksāta līguma parakstīšanas dienā;

 • kredīta noformēšanas izmaksas pievienotas kopējam aizdevumam;

 • ātra noformēšana - finansējuma saņemšana vidēji divu darbdienu laikā, ja dokumentu kārtošana norit bez problēmām;

 • plašs palīdzības mehānismu klāsts gadījumos, kad rodas problēmas ar aizdevuma atmaksu.

Nepieciešamie dokumenti uzņēmuma kredīta saņemšanai:

 • uzņēmuma reģistrācijas apliecība;

 • uzņēmuma statūti – darbības svarīgākie principi;

 • operatīvā bilance – finanšu apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins par konkrētu laika posmu;

 • īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (Zemesgrāmata).

Atsevišķos gadījumos, piemēram, piešķirot aizdevumu biznesa uzsākšanai, atkarībā no plānotās kredīta summas iesniedzamo dokumentu klāstā pieļaujamas izmaiņas. Būtu ieteicams konsultēties ar kredītspeciālistiem. Tāpat pirms tiek piešķirts kredīts uzņēmumiem, būtu labi pārliecināties, vai aizdevuma noformēšanas noteikumos nav veiktas izmaiņas.

Kas jāzina, izvēloties pakalpojumu kredīts uzņēmumiem:

Aizdevums tiek piešķirts uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem vecumā no 20 gadiem. Vecuma ierobežojums noteikts, lai samazinātu kreditēšanas riskus un finansējums tiktu piešķirts reāli īstenojamām, rūpīgi izplānotām biznesa idejām.

Kredīta pieprasītājam jābūt pašam uzņēmuma īpašniekam vai līdzīpašniekam.

Nekustamajam īpašumam jābūt aizdevuma ņēmēja īpašumā vai reģistrētam uz kredīta ņēmēja uzņēmuma vārda.

Kredīts uzņēmumiem paredz aizdevuma pieprasītāja kredītvēstures un biznesa plāna izvērtēšanu. Biznesa plāna izvērtējums īpaši svarīgs, ja aizdevums paredzēts uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Uzņēmumiem ar sliktu iepriekšējo kredītvēsturi, aizdevuma piešķiršana var būt apgrūtināta vai arī kredīts tiek atteikts.

Gadījumā, ja rodas problēmas ar uzņēmumam piešķirtā kredīta atmaksu, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar kredītspeciālistiem, lai rastu piemērotāko konkrētās problēmas risinājumu.

Kredīts uzņēmumiem pret nekustamā īpašuma ķīlu nozīmē, ka kredīta ņēmējam joprojām saglabājas tā īpašumtiesības. Savu nekustamo īpašumu iespējams pārdot, izīrēt, dāvināt visas darbības iepriekš saskaņojot ar aizdevēju.

Galvenie ieguvumi, ko sniedz aizdevums pret ķīlu

Neskatoties arī uz iespējamajiem riskiem, patērētāji bieži izvēlas tieši šo finanšu sakārtošanas vai iegūšanas risinājumu, jo tas tomēr viņiem sniedz tieši tos ieguvumus, kas ir aktuāli un nepieciešami. Lūk, būtiskākie no tiem.

 • Lielāka naudas summa. Iespējams, šis ir pats būtiskākais ieguvums no šī darījumu veida. Ar citiem kredītu veidiem nav iespējams saņemt aizdevumu, kas ir lielāks par dažiem tūkstošiem eiro, kur slēdz darījumu bez ķīlas vai tikai ar galvotāju. Ķīlas esamība dod iespēju aizņemties vairāk. Vidēji šī summa var būt pat 50-80% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības.

 • Iespēja izmantot naudu sev aktuāliem mērķiem. Aizdevumu pret nekustamā īpašuma ķīlu iespējams noformēt dažādiem mērķiem, atliek tikaiizvēlēties savām vajadzībām piemērotāko aizdevēju, kurš piedāvā šādu iespēju. Hipotekārais kredīts nav paredzēts tikai īpašuma iegādi, tam var būt arī dažādi citi pielietojumi, kas ļauj uzlabot dzīves apstākļus, sasniegt izvirzītos mērķus, atrisināt finansiālos sarežģījumus.

 • Ilgtermiņa aizdevums ar izdevīgākiem nosacījumiem. Hipotekārais kredīts pēc savas būtības ir ilgtermiņa aizdevums. Un tiem parasti tiek piedāvāti izdevīgāki aizdevuma nosacījumi. Kredīts būs jāatmaksā ilgākā laika periodā ar savai maksātspējai atbilstošiem ikmēneša maksājumiem.

 • Iespēja atrisināt sarežģītas finansiālās situācijas. Kad finansiālā situācija ir samezglojusies diezgan pamatīgi, reizēm var šķist, ka nav risinājumu. Tad aizdevums pret nekustamā īpašuma ķīlu var kļūt par izeju no šķietami bezcerīgās situācijas.

Ar ko riskējat, ieķīlājot savu īpašumu

Protams, ka kredītsaistībām vienmēr ir arī savas ēnas puses. Šis gadījums nav izņēmums. Galvenais ir tās apzināties un saprast, kā tās var ietekmē situāciju. Izdarot pārdomātu lēmumu un izvēloties uzticamu aizdevēju, lielām problēmām nevajadzētu būt. Tomēr, kādi tad ir šie galvenie riski.

Iespēja zaudēt nekustamo īpašumu ir viens no galvenajiem mīnusiem, kas ir šim darījuma veidam. Ja kādu apstākļu dēļ tomēr nav iespējams pildīt līgumā noteiktās saistības, kā arī netiek panākta vienošanās ar aizdevēju par situācijas risināšanu, var nākties zaudēt savu nekustamo īpašumu. Protams, tas nekad nav patīkami un var radīt daudz pārdzīvojumu.

Tāpat jārēķinās, ka tikmēr, kamēr īpašums skaitās kā ķīla, ar to ir ierobežotas iespējas rīkoties. Tajā droši var dzīvot un izmantot to, kā tas darīts līdz šim, bet juridiskas darbības būs jāveic saskaņā ar aizdevēju.

Vēl viens apstāklis, kas jāņem vērā, ir tas, ka nekustamais īpašuma automātiski nenozīmē, ka darījums varēs notikt. Aizdevējs izvērtē īpašumu, kas pieteikts kā ķīla. Nereti ir tādi apstākļi, kas aizdevēju nemudina pieņemt šo ķīlu kā pietiekami uzticamu. To var ietekmēt dažādi apstākļi:

 • slikts īpašuma stāvoklis;

 • zema likviditātes iespēja;

 • kopīpašuma statuss;

 • nepilngadīgu bērnu tiesību aizskaršana.

Tomēr vairums aizdevēju katru situāciju izvērtē individuāli, izskata visus apstākļus un meklē iespēju palīdzēt klientam, izsniedzot aizdevumu. Ja ir kādi apgrūtinoši faktori vai ne tika laba kredītvēsture, aizdevējs var nevis atteikt sadarbību, bet piemērot augstāku procentu likmi, lai mazinātu savus riskus.