Laika plānošana: Kā efektīvi plānot savu laiku?

Katram cilvēkam, kurš nespēj nodrošināt pilnvērtīgu dzīvi, rodas jautājums - kāpēc tie tur, kuri brauc ar dārgiem auto un dzīvo glaunās mājās ir tik bagāti? Vai tiešām tā nauda krīt no debesīm un no pašiem nekas nav atkarīgs? Mēģināsim saprast - ar ko bagātnieki atšķiras no citiem.

Vai laika plānošana ir panākumu atslēga?

Lai arī sākotnēji visiem liekās, ka turīgie cilvēki ir sasnieguši savus panākumus ar mahenācijām un dažādiem labumiem no zila gaisa, tā nemaz nav. Būtiskākās atšķirības starp tiem, kas nopelna un tiem, kas regulāri cieš trūkumu, slēpjas paradumos un attieksmē. Piemēram, turīgie cilvēki zina, kā efektīvi plānot savu laiku, lai visu paspētu un izdarītu darbus, kuri nes tiem ienākumus. Trūcīgie bieži vien dara visu pašplūsmā un/vai iznieko savu laiku neproduktīvos darbos, nenopelnot pienācīgu atalgojumu. Ne velti ir teiciens, ka laiks ir nauda - turīgie šo teicienu ir realizējuši savos panākumos. Laika plānošana un organizēšana ir panākumu atslēga jebkurā nozarē. Katrs cilvēks var uzlabot savu produktivitāti un iegūt papildus laiku atpūtai vai citiem darbiem, veicot vien dažas nelielas izmaiņas savos paradumos un attieksmē. Zemāk izskatīsim pašus galvenos pamatpricipus, kas jāievēro, lai jūs kļūtu veiksmīgāki un turīgāki.

1. Mērķu noteikšana

Lai kaut kur virzītos, ir jābūt skaidram mērķim. Laika plānošana nevar būt bez skaidra mērķa, kam tieši tiek taupīts laiks. Diemžēl lielai sabiedrības daļai nav nekādu mērķu, attiecīgi tie nespēj virzīties uz priekšu, paliekot vienā un tajā pašā līmenī. Lai kaut ko sasniegtu, ir jādomā 3 gavlenajos virzienos:

  1. Personīgo un ģimenes mērķu uzstādīšāna un tiekšanās uz to sasniegšanu;
  2. Finansiālie mērķi, kuru sasniegšanai tiks attīstīts bizness vai karjera;
  3. Sevis pilnveidošanas mērķi, kas ļaus pacelt pašapziņas latiņu.

2. Mērķu fiksēšana

Praktiski visi veiksmīgie cilvēki savus mērķus fiksē rakstiski. Pierakstīta doma ļauj pie tā atgriezties, pārdomāt to velreiz, ieviets kādas korekcijas vai papildinājumus. Bat tās domas, kas ir tikai galvā, tās var nozust vai aizmirsties. Mēŗku fiksēšana ir viens no svarīgajiem posmiem jebkura mērķa sasniegšanā. Ieviesiet sev pierakstu kladi, kurā tiek fiksētas idejas un darba uzdevumi - tas palīdzēs neatkāpties no plānotā un skaidri apzināties, kurā virzienā ir jādodas.

3. Rīcības plāna sastadīšana

Kā jau tika minēts pie mērķu fiksēšanas, pierakstīt savas idejas un plānus ir ļoti būtiski. Cilvēki, kuri spēj organizēt savas darbības un darbojas pēc iepriekš sastādīta un pārdomāta rīcības plāna, prkatiski vienmēr sasniedz vairāk kā tie, kas rikojas bez jebkāda plāna. Protams, lai gūtu rūgto pieredzi, var mesties darbos nedomājot - tam arī ir savi plusi. Tomēr labāk būs, ja savu mērķu sasniegšanai jūs piekopsiet regulāru sitācijas analīzi un savu turpmāko darbību plānošanu. Kā labākais piemērs ir personīgā ģimenes budzēta veidošana, kurā tiek saplānota visa naudas plūsma. Līdzīgi ir jābūt arī ar laika plānošanu, kur veiksmīgi organizēts laiks neļaus to izniekot.

4. Uzdevumu saraksts

Kā liecina pētījumi, tad cilvēki, kuri ir sastādījuši sev uzdevumu sarakstu, spēj veikt savus darbus par 26,32% produktīvāk. Šādus sarakstus ir vislabāk veidot priekš konkŗētiem periodiem. Piemēram, nedēļas plānus var sastādīt katras nedēļas nodalē, bet dienas plānus iepriekšējās dienas vakarā. Darbojoties ar sarakstu, ir iespējams sadalīt prioritātes, ieliekot augšgalā pašus svarīgākos un grūtākos darbus. Šis moments ir ļoti būtisks, jo daudzi cilvēki izvēlās sākt ar vieglakajiem un maznozīmīgākajiem darbiem, neapzinoties, ka grūtie darbi prasa vairāk laika un enerģijas. Mazie darbi arī paņem gan laiku, gan enerģiju un var ietekmet svarīgāko darbu laicīgu izpeildi, tāpēc sastādiet sarakstu, kurā ir skaidri noteikta darbu izpildes secība.

5. Koncentrējies uz mērķiem

Lai arī no psiholoģijas viedokļa, koncentrēšanās procesam ir arī negatīvās puses (nespēja redzēt plašāk), koncentrēties uz konkrēta mērķa sasniegšanu ir ļoti svarīgi. Pēc savu mēŗku noteikšanas un rīcības plāna sastādīšanas, sāc rīkoties atbilstoši savam uzdevumu sarakstam, nenovēršoties līdz brīdim, kad tiks paveikts ieplānotais darbs. Koncentrējoties uz konkrēta darba izpildi, cilvēks spēj sagrupēt savas domas un fizisko spēku, kā arī rada papildus dzinuli un entuziasmu paveikt darbu laicīgi un pienācīgā kvalitātē. Nekoncentrējoties uz darba izpildi, tas tiks veikts pavirši un bez jebkāda gandarījuma.

6. Termiņu ievērošana

Termiņa noteikšana ir laika plānošanas svarīgākais posms, bez kura nebūs iespējams sasniegt labus rezultātus nevienā no jomām. Lai veiksmīgi iekļautos termiņos, vēlams noteikt laika termiņu ar nelielu rezervi, tai pašā laikā, cenšoties izpildīt darbus pēc iespējas ātrāk. Jo konkrētāki būs termiņi, jo lielāka atbildība un mērķtiecība būs tos izpildīt. Cilvēki, kuri grēko ar temiņa ievērošanu, nekad nesasniegts tādus rezultātus kā tie, kas termiņiem pieiet ar lielu nopietnību.

7. Patērētā laika uzskaitīšana

Lai kaut ko plānotu un darba gaitā spētu veikt uzlabojumus, ļoti būtiski ir veikt patērētā laika uzskaiti. Zinot, cik daudz laika ir nepieciešams tam vai citam darbam, jūs spēsiet sadalīt prioritātes un novirzīt mazsvarīgākos darbus tālāk no svarīgajiem. Arī darbinieku darba organizēšanā laika uzskaitīšana ir ļoti būtiska. Piemēram, grūti iedomāties, ka ražošanas process, kurā tiek nodarbināti kādi 100 cilvēki, spētu iztikt bez laika uzskaies un laika plānošanas. Katram ražosānas procesam atveltītais laiks rada izmaksas, kuras slikta laika menedžmenta gadījumā var radīt uzņēmumam nopietnus zaudējumus.

8. Nekāda darbu atlikšana un deadline

Lai veiksmīgi sasniegtu savus mērķus, ir jāmāk ne tikai plānot laiku un darbus, bet arī spēt nenovirzīties no sava plāna. Un galvenais klupakmens šeit ir darbu atlikšana. Protams, lai izpildītu svarīgākos darbus, mazsvarigo darbu atlikšana būs pamatota, tomēr aizrauties ar novirzīšanos no plāna nevajadzētu. Bieži vien cilvēks atliek darbus, jo saskaras ar kaut ko neizpildāmu, ar kaut ko tādu, kas rada spriedzi un grūtības. Un tieši šis ir tas moments, kas ir nepieciešams sagrupēties un saņemties paveikt to darbu bez jebkādiem zemapziņas iebildumiem vai elementārā slinkuma. Runājot par darbu atlikšanu, nevaram nepieminēt deadline piekritējus, kuri savus darbus atliek uz pēdējo brīdi. Lai arī pašiem deadline darbu darītājiem tas sagādā lielu baudu un gandarījumu, tiekties uz šo modeli nevajadzētu. Novelkot visu līdz pēdējam brīdim, jūs palielināsiet risku neizpildīt darbu laikā.

9. Nedari to, ko var uzticet citiem

Turpinot par laika plānošanu un pareizo pieeju šim procesam, nevar nepieminēt vienu būtisku momentu, kurš ir saistīts ar savu darbu uzticēšanu citiem. Jā, dažos gadījumos tas būs par maksu, tomēr iedziļinoties lietas būtībā, jūs sapratīsiet, ka nopirkt pakalpojumu dažkārt ir izdevigāk kā patērēt uz to savu dārgo laiku. Visaktuālāk šis viss ir biznesa cilvēkiem, kuriem nav laika mazkvalificētajiem darbiem pat savā piemājas dārzā. Kādam pļaut mauriņu sagādā baudu, bet kāds tam veinkārši nevar atļauties tērēt savu dārgo laiku. Spēja nodot darbus citiem ir ar tēlejošu perspektīvu, jo, ja cilvēks visu dara pats, viņš izdara krietni mazāk, kā tiktu paveikts, ja darbi tiktu nodoti arī citiem cilvēkiem. Daudzi sevi parslogo un bremzē savu mērķu attīstību tikai dēl tā, ka tiem nav pienācīga rīcības plāna, kurā jābūt vietai arī papildspēkiem no malas.

10. Neiznieko laiku sapulcēm

Praktiski katrā organizācijā tiek rīkotas sapulces. Ierasti tās ir ar kaut kādu saturu un jēgu, taču gadās, ka sapulce norit ķeksīša pēc, patērējot ne tikai vadītāju, bet arī darbinieku laiku. Lai veiksmīgi plānotu savu laiku un kaut ko iegūtu no tā, ir jāiemācās izvairīties no nejēdzībam. Ja sapulces saturiskā daļa ir mazsvarīga, tad labāk šo informāciju nodot citiem veidiem vai atlikt uz nākamo sapulci. Veidojot sapulces, ir jāsastāda konkrēts saraksts ar jautājumiem un atbildēm uz tiem, tas viss ir jāfiksē rakstiski. Centieties ieviest kārtību, kad sapulces dalībnieku kavēšana neietekmē sapulces sākuma un beigu laiku. Ja kads kavē, tā ir viņa paša atbildība, protams, izdarot izņēmumus, kad kavē uzņēmuma vadītājs, kuram jārisina kāds svarīgs jautājums. Ja jūsu statuss un/vai ieņemamais amats atļauj un plānotās sapulces saturs ir mazsvarīgs, jūs varat atļauties sapulcē neierasties vispār, par to iepriekš paziņojot sapulces vadītājam.

11. Tiec vaļā no visa, kas traucē

Praktsiki katra darba gaitā var sastapties ar kaut kādiem traucēkļiem, kuri kavē darba izpildes laiku. Kavēt laiku var jebkas - sākot ar pļāpīgiem kolēģiem, nelūgtiem visiem, telefona zvaniem, sociālajiem tīkliem, ziņu lapām, līdz pat nekvalitatīviem izejmateriāliem vai bojātas iekārtas. Lai izvairītos no laika kavēkļiem, jums jau laicīgi ir jānovelk sarkanās līnijas, aiz kurām bez īpaša uzaicnājuma neviens neiet. Ja veicamais darbs neprasa komunikāciju ar citiem cilvēkiem, izslēdziet uz laiku savu telefonu un koncentrējaties tikai uz veicamo darbu. Nelietojiet darba laikā sociālos tīklus - mūsdienās tas ir lielākais laika zaglis. Daudzo uzņēmumos sociālie tīkli ir nobloķēti vispār, tomēr teleofonos ar mobilajiem datiem no darba devēja puses izdarīt ir praktiski neiespējams. Sevis un citu disciplinēšana iz jūsu pašu rokās. Mēģiniet sakārtot darba vidi tā, lai jums nekas netraucētu.

12. Noskaidro svarīgākās darbības jomas

Noteikti būsiet saskārušies ar situāciju, kad darba vietā izveidojas situācija, kurā darbinieki nezina, ko tiem īsti jādara. Aktīvākie vai bezkaunīgākie šādās situācijas var izpausties, bet kautrīgākajiem vai bailīgākajiem šis viss var radīt pat nopietnu stresu. Cilvēks, kurš nezina, kas tam jādara, var sajusties nevajadzīgs un sākt domāt, ka drīz vien viņu atlaidīs. Lai no šādām situācijām izvairītos, nav jābaidās iet pie saviem priekšnikiem un jautāt par saviem pienākumiem un darba uzdevumiem. Var arī sagatavot plānoto darbu sarakstu pēc saviem ieskatiem un iedot to vadībai uz apstiprināšanu. Daudzo uzņēmumos tādu iniciatīvu novērtēs. Ja esat uzņēmējs un vēlaties sakārtot sava uzņēmuma iekšējos procesus, iedoršiniet savus darbiniekus iesniegt jums šādus savu vēlmju sarakstus un ļaujot citu idejām strādāt uzņēmuma labā.

13. Darbu sagrupēšana

Kā zināms, tad darīšana ir ātrākais ceļš uz kaut kā apgūšanu, jo nedarot, nebūs nedz pieredzes, nedz attīstības. Darīt var dažādi, gan pardomāti, gan haotiski. Lai veicamās darbības nebūtu haotiskas to veikšanai būtu jāpatērē mazāk laika, ļoti noderīgi ir ievērot darbu sagrupēšanas principu. Šis princips ir vienkāršs. Ja jūs esat aizgājis uz šķūni pēc grābekļa, bet pēc lapu grābšanas plānojat sagrābtās lapas aizvest uz komposta kaudzi, jums būs nepieciešama arī ķerra. Un šeit ir divi varianti - paņemt to ķerru uzreiz vai patērēt laiku un doties uz šķūni atkārtoti. Šādi piemēri ir daudz, bet visbiežāk mēs saskaramies ar šādām situācijām tieši darbā, kur mums ir nepieciešams sūtīt e-pastus, veikt zvanus, printēt un apmaksāt rēķinus. Ja šo visu darīt haotiski, tas noteikti būs ilgāk kā tad, ja mēs šīs darbības avienosim, veicot darbu sagrupešanu. Piemēram, ja ir plānots maksāt rēķinus, veiciet visu rēķinu apmaksu vienā piegājeinā. Ja ir nepieciešams atbildēt uz e-pastiem, arī to dariet vienā piegājienā. Tā tad arī būs darbu sagrupēšana, kas ļaus ietaupīt laiku.

14. Ievies kārtību it visā

Lai arī ir profesijas, kur radošā nekārtība ir norma, vairumā profesiju šis neiet cauri. Nekārtība nomāc un patērē vairāk laika, lai kaut ko atrastu un izpildītu plānoto darbu. Aizkrauts darba galds ir viens no šķēršļiem, no kura ir jātiek vaļā. Kā liecina pētījumi, tad kārtīga darba vide cilvēkam palielana darba spējas līdz pat 39,99%, kas nav maz. Kārtību var ieviest ne tika uz sava darba galda, bet arī portfelī, somā, telefonā un datorā. Datora lietošana varētu izvērsties atesvišķā rakstā, bet minēsim pašu galveno klupakmeni - haotisku mapīšu un failu veidošanu, neveidojot nekādu loģisku struktūru. Kārtība ir galvenais veiksmes pamats. Nevienam nepatīk nekārtīgi cilvēki, tāpēc, ja vēlaties labi apmaksātu amatu un apmeirinātus kolēģus, kārtībai būs būt.

15. Atvelti laiku konkrētiem mēŗkiem

Laika atveltīšana konkrētiem mērķiem nozīmē to, ka konkrētam darba procesam tiek atveltīts konkrēts laiks. Šāda pieeja ir novērota praktiski visu veiksmīgo un bagāto cilvēku ikdienā. Cilvēks, kurš spēj noteikt laiku savam darbam un šo laiku dara tikai to darbu, dienas laikā spēj izdarīt vairākus darbus līdz galam, kamēr haosa piekritēji bieži vien neizdara ne vienu darbu - atstājot visu pusceļā. Vienmēr plānojiet savu laiku un darbus, ko varat tajā paveikt, aizpildot šo laiku ar pašiem nozīmīgākajiem darbiem.

16. Laiks ir jāizmanto savā labā

Kā zināms, tad zināšanas no gaisa nenokritīs un sevis pilnveidošanai ir nepieciešama nemitīga zināšanu papildināšana. Šīs zināšanas var papaildināt gan mācoties izglītības iestādēs, gan lasot dažāda veida profesionālo literatūru. Jaunu zināšanu iegūšana ļaus iet līdzi laikam un būt pieprasītam arī nākotnē. Laika investēšana sevis pilnveidošanā ir ļoti atbalstāma, tāpēc nospraudiet sev mēŗki daļu laika veltīt dažādām izglītošanās aktivitātem. Atrast laiku šim visam var, sevišķi, ja jums ir jāpārvietojas ar sabiedrisko transportu, kur ir iespējams palasīt kādu grāmatu vai žurnalu. Arī kafijas pauzes vai pīppauzes ir tas brīdis, kad netikumus un pārlieku lielo kafijas daudzumu var izmantot grāmatu lasīšanai. Pētījumi rāda, ka cilvēks uz kafijas pauzēm vidēju gadā notērē ap 120 stundām. 120 stundas no dzīves un nekāda ieguvuma? Un kā ar pusdienlaiku darba vietā? Tas vispār apēd līdz pat 240 stundām gadā, kas sumāri ar kafijas un pīpauzēm, rada iespaidīgu stundu skaitu. Visas šīs stundas ir iespējams saglābt un novirzīt sevis pilnveidošanā.

17. Izmanto visus biznesa rīkus

Mūsdienu pasaulē it visā dominē modernās tehnoloģijas. Tās jau sen nav tikai greznība, bet nopietns palīgs gan biznesā gan katra sadzīvē. Modernās tehnoloģijas mums palīdz taupīt dažādus resursus un viens no tiem ir arī laiks. Biznesā šis resurss ir ļoti būtisks, tāpēc ir skaidri jāapzinās visi rīki, kuri ļauj vienkāršot un paātrināt darba procesus. Dators un telefons ir paši sastopamākie rīki, tomēr ne visi ir iepazinušies ar plašo prorammatūru un metodēm, kuras atvieglo darbu. Pamazām jau katrs uzņēmums ir ieviesis uzņēmuma vadības sistēmas, kuras spēj organizēt un vadīt uzņēmumus. Šādas programmas spēj paveikt daudz un dažādus aprēķinus, nodot informāciju no viena iecirkņa citam un kārtot pat grāmatvedību. Piemēram, kreditēšanas jomā, šādas sistēmas veic automātisko kredītņēmēja maksātspējas aprēķinu, uztur datu bāzes ar kredītņēmējiem un informāciju par to saistībām. Tas ļauj paātrināt kredīta saņemšanas procesus līdz dažām minūtēm.

18. Piekop punktuālismu

Punktuālisms ir viena no tām īpašībām, kura sākotnēji var radīt par cilvēku priekšstatu. Ja cilvēks ir norunājis tikšanos un to nokavē, vienā mirklī otra cilvēka acīs var zust uzticība un vēlme tālāk sadarboties. Un pats ineresantākais, ka punktuāli cilvēki ir liels retums - no visiem cilvēkiem tie ir vien 4,99%, kas ir ļoti maz. Ar punktuālismu var lepoties tikai retais, lai gan praktiski visus cilvēkus kaitina, ja kāds cits kavē. Ja jūs kādam paprasīsiet noraksturot punktuālu cilvēku, visdržiāk sākumā dzirdēsiet pavisam ko citu, piemēram, ka tas cilvēks ir inteliģents, pedantisks, uzticams un kompetents, lai gan patiesībā šādu tēlu būs izveidojis tieši punktuālisms un iekļaušanās noteiktajos laikos. Ja vēlaties kļūt par punktuālu cilvēku, sāciet ar vienkāršāko, vienmēr ieplānojit savu laiku tā, lai visur ierastos 15 minūtes ātrāk. Šis laiks saucas arī par Vince Lombardi laiku, kas skaitās kā ieveisējs 15 minūšu konceptam.

19. Klausies un iegaumē

Domājam, ka esat saskārušies ar cilvekiem, kuri noklausoties jūsu sakāmo, uzsauc - "KO"? Neklausīties brīdī, kad ar jums kāds runā ir liels netikums, kurš var izvērsties arī par lielu skādi. Sava laika plānošana nav iespējama bez netikumu izskaušanas. Neklausoties, jūs neiegūsiet visu vajadzīgo informāciju un meklēsiet to atkāroti vai patērēsiet laiku pārprasot, tādā veidā arī patērējot sarunu biedra laiku. Un trakākais būs, ja neklausoties palaidīsiet garām kādu darba uzdevumu. Tāpēc ir vērts ieviest pilnu koncentrēšanos uz sarunu. Tas ļaus ātrāk uzņemt un apstrādāt informāciju, samazinot sarunas laiku līdz pat 30%.

20. Vienkāršo savus uzdevumus

Vai atminaties laikus, kad gandrīz vai lielākā Latvijas daļa strādāja lauku darbus, lai nodrošinātu ar pārtiku pilsētā dzīvojošos? Tādi laiki biju un pateicoties darbu oprimizācijai, mehanizācijai, automatizācijai un sistematizācijai, lauku darbiem paredzētās darba vietas saruka. Izveidojās vairāk pārstrādes un ražošanas uzņēmumi, kuros tie paši lauku cilvēki varēja darīt jau citus darbus. Šis ir labs piemērs tam, ka tiecoties un vienkāršošanu, tiek virzīts progress. Protams, kādam šis progress atņem darba vietu, taču progress praktiski vienmēr rada arī jaunas darba vietas, tāpēc cilvēkiem ir jādomā arī par sevis pilnveidošanu un pārkvalificēšanos.

21. Iemācies īstajā brīdī pateikt "NĒ"

Lai nedotu viltus cerības sev un citiem, lai neuzņemtos to, kas var izrādīties par apgrūtinājumu, ir jāiemācās pateikt skaidrs "NĒ". Bieži gadās, ka darba devējs uzkrauj un uzkrauj jaunus darba pienākumus, un nesaņemot no sava darbienieka iebildumus vai skaidru "NĒ", neredz nekādus šķēršļus tam. Vārds "NĒ" ir ļoti iedarbīgs un labāk ir to teikt vienu pašu - bez gariem priekšvārdiem un izlocīšanās. Jā, ir grūti atteikt civēkam, kurš prasa vrbūt patno visas sirds, tomēr ir skaidri jāapzinās savi mēŗki un sava laika vērtība, citu interees noliekot otrā plānā. Ja jums ir iespēja palīdzēt vai izpildīt prasīto, nekaitējot saviem darbiem un laikam, varat neatteikt. Lai arī tas var skanet ciniski, tomēr svarīgākais ir tas, ka piekrītot palīdzēt sasniegt citu mērķus, jūs apturat savu mērķu sasniegšanu. Un situācijā, kad jūs meklējat veidus, kā efektīvi plānot savu laiku, nespēja atteikt var būt liels klupakmens.

Kā redzam, tad laika plānošana var sniegt patiešām labus rezultātus, kuri atspoguļojas gan ienākumu palielināšanā, gan brīva laika pieaugumā. Katram ir jāsparot - kādam mērķim laiks tiek taupīts? Kāds to taupīs un organizēs, lai iegūtu brīvo laiku citiem darbiem, bet vēl kāds to taupīs, lai paliek vairāk laik atpūtai, ģimenei un attiecībām. Un kas gan ir pats galvenais dzīvē? Pareizi, veselība un attiecības, kas prasa arī laika veltīšanu gan saviem draugiem un tuviniekiem, gan veselības uzturēšanai ar sportiskām aktivitātēm. Arī miegs ir svarīgs, un daudzi cilvēki savam miegam atvēl ar vien mazāk laika, tādā veidā nespējot atgūties un iekrājot nogurumu. Vai cilvēkam, kurš nav izgulējies un atguvies, ir spējas ražīgi domāt un strādāt? Atbilde ir skaidra - ja arī ir, tad noteikti ne ar to labāko produktivitāti. Optimizējot savas darbības un saskņojot tās ar laika plānošanu, cilvēks sevi disciplinē, veic tikai pārdomātas darbības un netrē lieki resursus. Ja arī jūs vēlaties uzlabot savu dzīves kvalitāti, sāciet ar laika plānošanu un padomiem.


Vērtējums: 5,00 no 5
Balsis: 1

Laika plānošana: Kā efektīvi plānot savu laiku?
Vērtējums: 5 no 5
Balsis: 1

1 komentārs | Komentēt

  1. aija

    Nesen lasīju vienu grāmatu, kur bija šis viss aprakstīts, domāju, ka mēs zinam, par kuru autoru runāju. Viss jau pareizi, tikai dzīve diktē savus noteikumus. Laika plānošana ir pa spēkam vien bagātniekiem, bet nabagi jebkurā gadījumā būs pakārtoti bagātnieku plānošanai.

Atstāt komentāru