Vai mantinieks manto mirušā cilvēka parādus?

Ja jums ir pacēlies jautājums par mantojumu un jūs nevarat izlemt - mantot vai nemanot mantojumu ar parādsaistībām, mēs jums palīdzēsim saprast pašu galveno. Mirušā cilvēka parādi nevienam netiek uzspiesti, tie vienmēr iet komplektā ar pārējo mantojuma daļu - dodot cilvēkam izvēles iespēju. Lēmums paliek jūsu ziņā!

Diemžēl dzīvē nākās pieredzēt arī ļoti nepatīkamus mirkļus. Sevišķi nepatīkami ir tie, kuros ir jāšķiras no saviem tuviniekiem. Nekas nav mūžīgs un cilvēki šajā pasaule piedzimst, lai nomirtu - citi aiziet ātrāk, citi vēlāk. Praktiski vienmēr, kad cilvēks aiziet mūžībā, paceļas jautājums par mantojumu. Un ne vienmēr ir tā, ka šie jautājumi ir saistīti ar kaut kādu īpašumu vai dārgumu iegūšanu, dažkārt cilvēki manto arī parādus. Parādi var būt dažādi, gan par komunālajiem maksājumiem, gan par telefona rēķinu, kā arī tie var būt kredīti. Kas tad notiek ar kredītiem pēc cilvēka nāves un, kas manto parādus pēc cilvēka aiziešanas? Atbilde ir pavisam vienkārša - tie ir mantinieki, kuri ir piekrituši mantojumam. Jā, piespiedu kārtā neviens neko nemanto - viss ir pēc brīvas izvēles un paša gribas. Katram cilvēkam ir iespēja iepazīties ar mantojuma sarakstu un izvērtēt, vai tas vēlās pieņemt mantojumu, uzņemoties visas saistības vai arī atteikties no visa. Tomēr ne viss ir tik vienkārši, kā sākotnēji var likties, tāpēc iesakām iepazīties ar šo tēmu mazliet tuvāk, apzinoties, kādi var būt ieguvumi un no kā var nākties šķirties.

Lai sakārtotu jautājums ar mantojumu, pēc cilvēka aiziešanas ir steidzamā kārtā jāsazinas ar tuvāko notāru, lai precizētu visas nianses un apstiprinātu savu lēmumu par mantojumu. Sazināties ar notāru ir ļoti būtiski, jo, ja 3 mēnešu laikā tas netiks izdarīts, tad likumiskā kārtībā jūs tiksiet pieskaitīts pie mantinikiem, attiecīgi mantojot visas saistības, arī mirušā cilvēka kredīti būs tai skaitā. Gadās arī situācijas, kad atklājās pavisam nepatīkami pārsteigumi, kuru aizgājušais cilvēks nav paspējis pastāstīt vai ir apzināti slēpis. Šī iemesla dēļ ir jāsazinās gan ar notāru, gan banku, paziņojot tai par cilvēka miršanu ar miršanas apliecības uzrādīšanu. Vēlams ir uzzināt par visām saistībām, kuras ir bijušas aizgājējam, iepzīstoties ar pieejamajiem rēķiniem un līgumiem, kuri visdrīzāk galbājas mājās. Lai arī notārs ievāks praktiski visu informāciju un izsludinās laiku, kurā varēs pieteikties citi mantinieki un kreditori, vēlams arī pašiem iedziļināties esošajās saistībās. Var gadīties, ka notāram pieejamie reģistri neļaus ieraudzīt kādu būtisku informāciju, piemēram, kādus apdrošināšanas pakalpojumus, kuri ļautu atgūt naudu par kādu aizdevumu vai zaudējumu.

Vai vērts pieņemt mantojumu ar parādiem?

Lai arī tas var izklausīties ciniski, taču izvērtējot to, vai vērts pieņemt mantojumu, ir jāaprēķina, cik tas būs izdevīgi, neskatoties pat uz aizgājēja gribu. Piemēram, ja mirušais cilvēks ir atstājis jums mantojumā kaut kādu mazu komunālo istabiņu, pie reizes arī komunālos parādus un vēl kādu nenomaksātu kredītu, tad uztraukties par sirdsapziņu šeit nevajadzētu. Šādā situācijā var un pat vajadzētu atteikties no mantojuma, ja vien minētās istabiņas vērtība nav krietni lielāka par mantotajiem parādiem. Bieži gadās, ka tiek mantots kāds īpašums, kurš nav piemērots normāliem dzīves apstākļiem un prasa ne tikai ieguldījumus tā remontā, bet arī uzturēšanas izmaksas. Rūpīgi apreķiniet, cik tas jums būs izdevīgi un, vai tas neradīs nekādas papildus grūtības jūsu labklājībai. Atcerieties, lai nemantotu mirušā cilvēka parādus, jums pie notāra ir jāatsakās no mantojuma, nevis jāizliekas, ka jūs neko nezināt. Un ziniet, ka mantot var tikai visu kopumā, nevis atsvišķas mantojumam daļas. Jums neviens neļaus mantot māju, bet nemantot hipotekāro kredītu, tāpat jums būs tikai viena iespēja pieteikties vai atteikties no mantojuma. Izvērtējies visu kārtīgi un domājiet par nākotni.


Vērtējums: 5,00 no 5
Balsis: 1

Vai mantinieks manto mirušā cilvēka parādus?
Vērtējums: 5 no 5
Balsis: 1

Atstāt komentāru