Reklāmas un sponsorēšanas politika

STARCRED projekta misija ir palīdzēt cilvēkiem izvēlēties sev piemērotāko veidu, kā risināt savas finanšu problēmas un uzlabot savu labklājību. Šīs mājas lapas saturs tiek veidots tā, lai cilvēkam rastos objektīva izpratne par finanšu pakalpojumiem. Mūsu mērķis nav veicināt kāda konkrēta pakalpojuma izmantošanu, tāpēc mēs rūpīgi izvērtējam, ko publicēt. STARCRED sadarbojas ar vairākiem reklāmdevējiem, kuri darbojas uz partnermārketinga principa. Reklāmdevējam nav iespēju ietekmēt apmeklētāja izvēli ar tendencioziem rakstiem vai kādiem citiem reklāmas materiāliem, mēs to cenšamies nepieļaut. Šī projekta ietvaros mēs ralizējam atbildīgas aizņemšanās prakses kultivēšanu, tāpēc mūsu apmeklētāji vienmēr tiek brīdināti par reklāmās vai pakalpojumu aprakstos esošajiem piedāvājumiem. Mēs nepublicējam informāciju, kura ir pretrunā ar likumdošanu un prasībām un paturam tiesības brīvi paust savu viedokli, kā arī paturam tiesības atteikt reklāmdevējam.

1. Mēs vienmēr pārbaudam reklāmas saturu

Pirms mēs publicējam kādu reklāmrasktu vai pievienojam pašu sagatvoto pakalpojumu aprasktu, mēs vienmēr pārbaudam informācijas patiesumu. Mēs nepublicējam informāciju, kura ir pretlikumīga vai iet pretrunās ar labo praksi un atbildīgu aizņemšanos. Mēs nepieļaujam maldinošas informācijas izplatīšanu ar mūsu starpniecību.

2. Mēs nesniedzam nekādus maksas pakalpojumus

STARCRED nesniedz maksas pakalpojumus un nepiedāvā nevienu no pakalpojumiem, kuri tiek reklamēti šajā mājas lapā. Vienīgā maksa, kura var tikt iekasēta, ir reklāmdevēja samaksa par nopelnītajām partnermārketinga komisijām vai ievietotajiem reklāmrakstiem.

3. Mēs neiekļaujam reklāmu mūsu radītajos rakstos

Veidojot pakalpojumu aprakstus vai bloga ierakstus, mēs tajos neiekļaujam kādas konkrētas kompānijas reklāmu. Izņēmums ir kompāniju apraksti un pakalpojumu salīdzināšanas tabulas, kuras dod iespēju izvēlēties piemērotāko risinājumu no vairākiem piedāvājumiem. Mūsu mērķis ir piedāvāt izvēles iespējas, neuzspiežot kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu.

4. Mēs piedalamies partnermārketinga programmās

Daļa no STARCRED mājas lapas satura var būt piesaistīta kādai no partnermārketinga programmām. Piemēram, salīdzinot kreditēšanas pakalpojumus, mēs norādām saites uz kreditoru mājas lapām. Šīs saites satur mums piešķirto identifikatoru un fiksē katru apmeklētāju, kurš pie kreditora ir nonācis no mūsu mājas lapas. Brīdī, kad apmeklētājs ir nonācis pie kreditora un izmantojis tā sniegtos pakalpojumus, kreditors mums var piešķirt noteiktu komisijas maksu. Šo komisijas maksu maksā kreditors un tā nekādā veidā neiespaido pakalpojuma izmaksas.