Lietošanas noteikumi


Pirms izmantot STARCRED.LV mājas lapu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Ja Jūs turpināsiet lietot šo mājas lapu, uzskatīsim, ka šīs mājas lapas lietošanas noteikumi un esošā privātuma politikas atruna Jūs apmierina. Ja šeit esošie lietošanas noteikumi un/vai STARCRED.LV privātuma politika Jūs kaut kādā mērā neapmierina, nekavējoties pametiet šo mājas lapu! STARCRED.LV mājas lapas lietošana ir bez maksas, un tā neuzliek nekādas finansiālas saistības starp STARCRED.LV administrāciju un mājas lapas apmeklētāju. Atbilstoši esošai likumdošanai, STARCRED.LV administrācija neuzņemamas nekādu atbildību par STARCRED.LV mājas lapā esošās informācijas interpretāciju un šīs informācijas tālākas izmantošanas sekām. Mājas lapas saturam ir tikai informatīvs raksturs, un to nevar uzskatīt par reklāmu un/vai aicinājumu uz tālāku rīcību. Mājas lapas saturs var būt nepilnīgs un/vai kļūdains. Izmantojot STARCRED.LV mājas lapu, mājas lapas lietotājs apzinās savu personīgo atbildību par visām materiālajām un/vai nemateriālajām sekām, ko var radīt nepareiza informācijas interpretācija un/vai mājas lapā atspoguļoto preču vai pakalpojumu izmantošana. STARCRED.LV saturu vai kādu satura (tekstuālo un/vai grafisko) un/vai tehnisko (skripti) daļu bez STARCRED.LV administrācijas rakstiskas piekrišanas ir aizliegts izmantot jebkuros izmantojuma veidos. Bez STARCRED.LV administrācijas rakstiskas atļaujas nav atļauts citos interneta resursos izvietot saites uz STARCRED.LV mājas lapu. Ir aizliegts izmantot jebkāda veida automatizētus programmatūras piekļuves veidus STARCRED.LV mājas lapai vai serveriem, uz kuriem stāv STARCRED.LV dati. Ir aizliegts apzināti traucēt mājas lapas darbību. Komentējot rakstus vai iesniedzot atsauksmes, ir aizliegts aizskart citu godu, cieņu un tiesības. Ir aizliegts maldināt, mudināt uz vardarbību vai citiem likuma pārkāpumiem. Mājas lapas lietošana bez iepazīšanās ar noteikumiem un privātuma politiku nav atļauta. Šajā lapā esošie noteikumi un nosacījumi veido vienošanos starp pusēm (mājas lapas apmeklētāju un STARCRED.LV administrāciju) par vienošanās priekšmetu.