Kontakti

Lai sazinātos ar STARCRED redakciju un/vai administrāciju, lūdzam izmantot šo saziņas formu. Šī kontaktu forma nav paredzēta pakalpojumu un/vai preču reklāmai, juridiskajiem jautājumiem un/vai jautājumiem par kredītkompāniju sniegtajiem pakalpojumiem. Labprāt šeit uzklausīsim ieteikumus vai aicinājumus uz sadarbību.